Etablerat 2005 med inriktningen att tillhandahålla produkter och tjänster inom drift, underhåll och energisektorn, miljövänliga produkter för ökad energieffektivitet, minskat systemunderhåll och optimerat utnyttjande av arbetstid.
Tjänster i form av konsultationer och rena arbetstimmar mot industri, fastighetsägare och fabrikanter där den gemensamma faktorn är energi, energiprodukter och det gemensamma intresset att effektivisera energianvändning, underhåll och drift.
Recoprodukter