Med våra konsulttjänster får du 22-års ackumulerad erfarenhet av arbete med drift och underhåll inom industri och fastighet.
Du kan komma till oss som:

• Fastighetsägare med frågor om drift och energi.

• Fabrikant med önskemål om att köpa timmar vid arbetstoppar eller får administrativa frågor och hjälp.

• Driftledare med önskemål om hjälp med underhållsfrågor.

• Underentreprenör på underhåll för att få hjälp vid arbetstoppar.

• Konsult med drift, underhåll eller energi som specialitet för hjälp vid arbetstoppar specialuppdrag eller projektledning.

Konsult