Elysator är ett miljövänligt korrosionsskydd för stora och små värmesystem från villa-installationen till stora fjärrvärmesystem men med det gemensamma att värmesystem korroderar om åtgärder inte sätts in för att hindra detta. Vid korrosion så skapas restprodukter av det sönderkorroderade ledningssystemet dessa restprodukter skapar stopp, slitage, oljud, onödiga arbetstimmar och framförallt energiförluster. Med Elysator får man ett värmesystem som är välmående ej korroderande, energi och kostnadseffektivt.
Läs mer på www.elysator.se

Elysator